II Ogólnopolski Konkurs na Reportaż "Mam Muzykę..."

Opublikowano 2019-03-11

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Organizator
Fundacja Kultury Reportażu Aktywizacji i Integracji Społecznej FARKA

Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 14-21 lat.

Opis
Przedmiotem konkursu jest autorski, wcześniej niepublikowany reportaż o tematyce muzycznej. Prace konkursowe mogą mieć formę reportażu literackiego o objętości do 20 stron maszynopisu lub reportażu radiowego do 20 minut nagrania.

Wpisowe za udział w konkursie wynosi 15 zł. Z opłaty zwolnieni są podopieczni domów dziecka.

Wybrane reportaże zostaną opublikowane w Portalu Reportażystów FARKA.press (www.press.farka.com.pl).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 maja 2019 r

Nagrody
Nagroda główna wynosi 500 zł.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-04-09
Strona konkursu farka.com.pl/?p=294