I Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni"

Opublikowano 2018-10-23

Opis

Informacja nadesłana

Adresatami konkursu organizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni są utalentowani literacko uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Fryderyk Chopin podczas wakacji spędzonych w posiadłości Dziewanowskich w 1824 i 1825 roku ujawnił swój talent literacki, opisując wrażenia z wizyty na dobrzyńskiej wsi w humorystycznym „Kurierze Szafarskim". Miał wówczas zaledwie 14 i 15 lat, dlatego konkurs jest skierowany do uczniów klas 7-8, którzy są w wieku zbliżonym do Fryderyka Chopina i wykazują podobną pasję do pisania. Konkurs ma na celu zachęcenie młodych ludzi do prezentowania własnej twórczości literackiej inspirowanej postacią Fryderyka Chopina i jego pobytem w Szafarni.

Na konkurs należy przesłać opowiadanie na temat „Nieznana przygoda Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w 1824 roku". Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarzenia, które mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi podczas letniego pobytu w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się jednak nawiązania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

Uczestnicy zgłaszani są na formularzu zgłoszeniowym przez szkołę, która może wysłać prace maksymalnie trzech uczestników.

Zgłoszenia należy przesłać do 21 grudnia 2018 r. Ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem atrakcyjnych nagród rzeczowych odbędzie się 9 lutego 2019 r. przed koncertem w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Zwycięski i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Ośrodka i w materiałach promocyjnych.

Dokładne wymagania dotyczące pracy konkursowej i sposobu zgłaszania na konkurs można znaleźć w regulaminie na stronie http://www.szafarnia.art.pl/konkurs-literacki/

Uczestnicy zgłaszani są na formularzu zgłoszeniowym przez szkołę, która może wysłać prace maksymalnie trzech uczestników.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-21