I Wojewódzki Konkurs Fotograficzno-Literacki „Łap chwilę – z perspektywy przechodnia”

Opublikowano 2021-01-06

Opis

Informacja nadesłana

Organizatorem konkursu jest Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 19 roku życia, uczęszczającej do placówek edukacyjno-wychowawczych na terenie województwa mazowieckiego.

Do konkursu można zgłaszać się poprzez placówkę, jak również indywidualnie.

Uczestnik może złożyć pracę na konkurs w dwóch kategoriach:

• literackiej:
1. poezja – maksymalnie dwa utwory poetyckie (wiersze, fraszki, teksty piosenek itp.);
2. jeden krótki utwór literacki (opowiadanie, pamiętnik itp.) eseistyka i publicystyka (reportaż, esej itp.), do 3 stron A4 maszynopisu, czcionka Times New Roman roz. 12, interlinia 1,5.

• fotograficznej – samodzielnie wykonane zdjęcie w formie odbitki o formacie 13x18 cm . Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, lecz zachęcamy do korzystania z aparatu w telefonie.

Pracę należy dostarczyć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej do 29 stycznia 2021 roku.

Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w każdej z kategorii.

Komisja konkursowa przyznaje 3 miejsca oraz wyróżnienia w każdej z kategorii. Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Strona konkursu