I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Berkowicza „O Dmuchawce Skojarzeń”

Opublikowano 2018-06-25

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do osób przed, jak i po debiucie, zrzeszonych  i niezrzeszonych w związkach twórczych. Jedynym warunkiem jest ukończenie przez uczestnika 16 lat.

Na konkurs należy nadesłać od 1 do 3 wierszy, każdy w 5 egzemplarzach maszynopisu bądź wydruku komputerowego (rękopisy nie będą brane pod uwagę) pisane czcionką 12 (jeden wiersz na jednej kartce formatu A4). Autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy. Dodatkowo można przesłać jeden wiersz (również w pięciu kopiach) inspirowany życiem lub twórczością patrona konkursu (z umieszczoną dedykacją „Marianowi Berkowiczowi").

Wiersze zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów. Autorzy najlepszych utworów zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi i rzeczowymi za I, II i III miejsce oraz wyróżnieniami. Całkowita pula nagród wynosi 3000 zł. Za wiersze nawiązujące do życia i twórczości Mariana Berkowicza zostanie przyznana nagroda specjalna od organizatora. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-07-31