I ogólnopolski konkurs malarski dla osób niepełnosprawnych intelektualnie od 15 do 30 roku życia

Opublikowano 2019-08-09

Opis

Informacja nadesłana

I Ogólnopolski Konkurs Malarski dla osób niepełnosprawnych intelektualnie od 15 do 30 roku życia.

Nabór od 6.08.2019 do 30.09.2019.

• I etap – nadesłanie zdjęcia pracy malarskiej (dłuższy bok maks. 100 cm) z wypełnionymi załącznikami (szczegóły w ogłoszeniu o konkursie).

• II etap – wyłonienie laureatów, nadesłanie przez laureatów prac pocztą wraz z wydrukowanymi i podpisanymi dokumentami zgłoszeniowymi.

• III etap – finał konkursu, wyłonienie na wystawie pokonkursowej 3 finalistów i prac wyróżnionych, przyznanie nagród.

Nagrody będą przyznawane dla wszystkich finalistów i wyróżnionych laureatów.

Przewidziane są nagrody rzeczowe.

Finał konkursu odbywać się będzie w Częstochowie.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30