I Ogólnopolski Konkurs "Ekonomia w bajce, bajka w ekonomii"

Opublikowano 2020-10-31

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs organizuje Stowarzyszenie „Bajka". Patronat honorowy nad konkursem objął Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 10 do 21 lat.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu bajki dla dzieci o tematyce związanej z tytułem konkursu: "Ekonomia w bajce, bajka w ekonomii".

Prace nie mogą być wcześniej publikowane, zaś długość pracy nie może przekraczać 8 stron maszynopisu.

Zgłoszenia można przesyłać do 30.11.2020 do godziny 23:59 na adres mailowy: ekonomia.w.bajce@gmail.com

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: 10-15 lat i 16-21 lat.

W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych po 5 zwycięskich prac, które zostaną umieszczone w formie audiobooka na płycie z bajkami dla dzieci. Oprócz tego na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Strona konkursu: http://www.bajka.org.pl/pl/