Geografia – proces, forma, obiekt

Opublikowano 2017-01-04

Opis

Informacja nadesłana

Tematem konkursu jest przedstawienie procesów zachodzących w środowisku geograficznym – procesów naturalnych oraz uwarunkowanych działalnością człowieka. Procesy mogą być przedstawione również jako formy i obiekty będące ich efektem.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do studentów. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Termin nadsyłania zdjęć na 5. edycję konkursu upływa 15 stycznia 2017 roku.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-01-15