Fotografia miesiąca

Opublikowano 2018-01-09

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs: FOTOGRAFIA MIESIĄCA
Zgłoszenia: do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Zasięg: ogólnopolski.
Dla: wszyscy.
Tematyka: bez ograniczeń.
Opłaty: wpisowe za udział w wys. 5 zł
Nagrody:
- w każdym miesiącu przyznanie tytułu FOTOGRAFIA MIESIĄCA,
- umieszczenie w galerii LTF 10 wyróżniających się fotografii.
Zgłoszenia: kontaktltf@gmail.com
Organizator: Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne
Regulamin: na http://www.ltf.org.pl/Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-31
Strona konkursu www.ltf.org.pl/