Dziedzictwo zamknięte w drewnie

Opublikowano 2018-06-02

Opis

Informacja nadesłana

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać rzeźbę lub płaskorzeźbę w drewnie nawiązującą tematyką do dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. 

W konkursie mogą wziąć udział zarówno dorośli jak i młodzież, prace konkursowe mogą nadsyłać również szkoły oraz placówki kulturalno-oświatowe.

Oceniane będą: poziom artystyczny prac, jakość wykonania, oryginalność pracy oraz stopień trudności wykonania.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2018 r.

Przewidziane są nagrody rzeczowe, między innymi wydawnictwa książkowe i materiały plastyczne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-31