Decydujący moment 2017

Opublikowano 2016-12-09

Opis

Informacja nadesłana

Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym DECYDUJĄCY MOMENT 2017

Tematem konkursu jest szerokie pojęcie „decydującego momentu” w fotografii reportażowej, odnoszące się do twórczości wybitnego fotoreportera XX wieku Henri Cartier-Bressona. „Decydujący moment” Cartier-Bressona, to ułamek sekundy, który wyraża kwintesencję danej chwili, gdy jawi się ona jako doskonała całość.

Zadaniem konkursowym jest więc wykonanie zdjęcia, które powinno streszczać zdarzenia w ich kulminacyjnym momencie - tak przypadkowe, jak i przewidywalne.

WARUNKI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w czterech kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe klasy 4 - 6,
- gimnazja,
- szkoły ponadgimnazjalne,
- młodzież do 24 roku życia.

• Terminy
Nadsyłanie prac do 28.02.2017 r.
Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: do 14.03.2017 r.
Dodatkowo, w dniach 14-18.03.2016 r., odbędzie się głosowanie internautów poprzez Facebookową stronę organizatora (www.facebook.com/CEKDiM), które, wśród prac wyselekcjonowanych przez jury, wyłoni zwycięzcę nagrody publiczności.
Powiadomienie o werdykcie jury: do 18.03.2017 r.
Wernisaż wystawy odbędzie się w galerii Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 20: 31.03.2017r.

• Zgłoszenia
W biennale mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych. Prosimy nie przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych. Termin nadsyłania prac: 28.02.2017r. Zgłoszenia mailem: należy nadsyłać na adres: decydujacymoment2017@gmail.com lub przez WeTransfer na tego samego maila. Mail powinien zawierać zgłaszane prace, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (pdf lub skan). W temacie maila należy wpisać: DECYDUJĄCY MOMENT 2017

lub pocztą:
prace na płytach CD i DVD należy nadsyłać na adres: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20 50 - 007 Wrocław - z dopiskiem DECYDUJĄCY MOMENT 2017. Do płyty proszę dołączyć wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną przez uczestnika kartę zgłoszenia.

• Wymagania techniczne 
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć prac w postaci: - plików cyfrowych JPEG (.jpg, 300 dpi, sRGB, długość krótszego boku nie mniejsza niż 2500 pixeli, wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 5MB. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zobowiązani są do przesłania plików umożliwiających wydruk wysokiej jakości (o szczegółowych wymaganiach technicznych autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni mailowo).

• Jury
Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.

• Nagrody
Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac w czterech kategoriach wiekowych oraz autora wyłonionego w głosowaniu publiczności, będą jednodniowe warsztaty fotografii studyjnej. Organizator konkursu zapewnia nocleg laureatom i jednemu opiekunowi z 31.03 na 1.04.2017 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym na terenie CEKDiM.

Prace zakwalifikowane do udziału w wystawie pokonkursowej zostaną wydrukowane na koszt organizatora.

Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Koordynator konkursu: Dorota Sitnik, instruktor fotografii w CEKDiM.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-28