De Dietrich – źródło domowego ciepła

Opublikowano 2018-09-07

Opis

Informacja nadesłana

Aby wziąć udział w zabawie, należy napisać esej na temat aktualnego źródła ciepła zainstalowanego w domu (ogrzewania i ciepłej wody użytkowej), z objaśnieniem, dlaczego w życiu konkursowicza ważna jest ochrona środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Uczestnik powinien dołączyć też kilka aktualnych zdjęć urządzenia grzewczego zainstalowanego w jego domu, a także uzasadnić, dlaczego akurat jego źródło ciepła powinno być wymienione na nowoczesne i ekologiczne urządzenia De Dietrich.

Nagrodami w konkursie są kotły kondensacyjne oraz pompy ciepła. Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-11
Strona konkursu dedietrich.pl/konkurs/