„Cztery pory roku nad Czarną Wodą” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2019-05-20

Opis

Informacja nadesłana

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Cztery pory roku nad Czarną Wodą”. Celem konkursu jest ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych rzeki Wdy zwanej powszechnie Czarną Wodą. 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.

Nagrody:
• nagroda główna: 500 zł
• druga nagroda: 300 zł
• trzecia nagroda: 100 zł
• wyróżnienia w postaci nagród książkowych 

Każdy laureat otrzyma także dyplom i pakiety gadżetów od partnerów konkursu: Gminy Świecie, Starostwa Powiatowego w Świeciu i Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-27