5. konkurs literacki o tematyce zielonogórskiej

Opublikowano 2019-04-03

Opis

Informacja nadesłana

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłasza 5. edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Współzawodnictwo dotyczy prac nowych, nigdzie niepublikowanych.

Teksty zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć Zielonej Góry. Praca powinna mieć formę prozatorską (opowiadanie, legenda, esej) lub poetycką.

Prace nieprzekraczające 10 stron w trzech egzemplarzach należy przesyłać tradycyjną pocztą pod adresem: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra. Każda praca powinna być podpisana godłem. W kopercie opatrzonej tym samym godłem proszę umieścić dane autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon). Przesyłkę należy podpisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Ponadto utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl. W tytule maila proszę napisać „Konkurs na utwór zielonogórski”.

Termin nadsyłania prac – 16 września 2019 r.

Nagrodą główną jest wydanie książki laureata.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu: http://tmzg.org.plTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-16