4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Opublikowano 2020-09-23

Opis

Informacja nadesłana

Dom Kultury w Łapach zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno-kulturowe dziedzictwo.

Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Strona oficjalna konkursu: https://dkLapy.pl/rzeka

Termin nadsyłania prac: od 16 listopada do 16 grudnia 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego.