4. konkurs literacki o tematyce zielonogórskiej

Opublikowano 2018-08-01

Opis

Informacja nadesłana

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica" ogłasza IV edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Współzawodnictwo dotyczy tekstów nowych, nigdzie niepublikowanych. Teksty zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć Zielonej Góry. Praca powinna mieć formę prozatorską (opowiadanie, reportaż, esej) lub poetycką. 

Termin nadsyłania i zgłaszania prac do konkursu – 15 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: tmzg-winnica@o2.pl lub tradycyjną: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica", ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra. Na kopercie proszę napisać „Konkurs na utwór zielonogórski".

Nagrodą główną w konkursie jest dyplom oraz wydanie książki laureata.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-15