2. Ogólnopolskie Biennale Malarstwa / Pejzaż Architektoniczny

Opublikowano 2018-05-16

Opis

Informacja nadesłana

2. Ogólnopolskie Biennale Malarstwa / Pejzaż Architektoniczny

Honorowy patronat objął Wydział Sztuki UWM Olsztynie.
Organizator Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. 
Współorganizator Urząd Miasta Bisztynek.
Partnerzy: Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Poseł na Sejm Adam Ołdakowski, Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o.

Wystawa pokonkursowa eksponowana będzie w dwóch miejscach: w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej, we wnętrzu nieczynnego kościoła w Bisztynku.

Celem biennale jest prezentacja aktualnych poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie twórczości malarskiej z lat 2016-2018. Pragniemy upowszechniać malarstwo poza centrami kulturalnymi i gospodarczymi. Chcemy przypominać i podkreślać temat dotyczący weduty, przestrzeni miejskiej, architektury modernizmu i szeroko rozumianego tematu architektury. Biennale otwarte jest na środowiska artystów profesjonalnych i studentów uczelni artystycznych i edukacji artystycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w wystawie ma charakter konkursowy. Organizatorzy zapraszają artystów profesjonalnych oraz studentów uczelni artystycznych i edukacji artystycznej (uzyskany licencjat).
2. Każdy z artystów może nadesłać trzy prace w jednym zakresie: malarstwa.
UWAGA - prace oprawione w ramy szklane nie będą odsyłane i kwalifikowane przez Jury.
3. Opłatę uczestnictwa w wystawie w kwocie 60,- zł należy wpłacić na konto organizatora: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej nr rachunku 89 2030 0045 1110 0000 0280 1900
4. Każdą z prac należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, tytuł pracy, data powstania, technika, wymiary, adres autora.
5. Autorzy przesyłają prace na koszt własny. Po zakończeniu wystawy prace zostaną odesłane na koszt organizatorów.
6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki z pracami, powstałe podczas transportu.

NAGRODY: Jury powołane przez organizatorów zakwalifikuje prace na wystawę oraz przyzna Grand Prix i trzy nagrody regulaminowe. Przewiduje się także przyznanie wyróżnień honorowych. Werdykt Jury zostanie opublikowany na stronach www.okialbisztynek.pl , jak również na portalu społecznościowym www.facebook.com/BiennaleMalarstwaBisztynek/

Grand Prix: 3 tys. zł
I nagroda: 2 tys. zł
II nagroda: 1,5 tys. zł
III nagroda: 1 tys. zł

TERMINY: Prace wraz z kserokopią dowodu opłaty należy przesłać do 25 maja 2018 na adres: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej, ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek, z dopiskiem 2 Ogólnopolskie Biennale Malarstwa / Pejzaż Architektoniczny.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-25