„Zabłyśnij cytatem z piosenki” konkurs na projekt neonu

Opublikowano 2017-04-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Partnerem jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować neon dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Napis musi być cytatem z polskiej piosenki.

Każdy uczestnik może zgłosić 3 projekty.

Prace w postaci plików PDF należy przesyłać mailem.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-06-30