XXVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Opublikowano 2022-08-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać sygnowane odbitki z płyt graficznych, wykonane w latach 2020 – 2022.

Wymiar dłuższego boku ekslibrisu nie może przekraczać 15 cm, a papieru 22 cm.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 ekslibrisów.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 stycznia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody

• I nagroda: 7.000 zł
• II nagroda: 6.000 zł
• III nagroda: 5.000 zł

Nagrody specjalne:
• Nagroda Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków
• Nagroda Burmistrza Miasta Malbork
• Nagroda Złotego Rylca im. Henryka Feilhauera za najlepszy miedzioryt dla młodego artysty
• Nagroda Dyrektora malborskiego muzeum związana z jubileuszem 60-lecia Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku 1963–2023
• Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego ufundowany przez Barbarę Klein-Szymańską
• Nagroda Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie 

Strona Organizatora