XX Ogólnopolski Konkurs „Ceramiony”

Opublikowano 2019-07-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w dowolnych technikach ceramicznych. 

Konkurs „CERAMIONY” organizowany jest już po raz 20. Na przestrzeni lat stał się istotnym wydarzeniem dla pasjonatów i twórców ceramiki.

- Konkurs ten inspiruje i pobudza do twórczych działań w dziedzinie ceramiki zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Daje szansę wszystkim jego uczestnikom na pokazanie swoich prac i konfrontację ich umiejętności – mówi Ewa Bednarska-Siwilewicz, koordynatorka konkursu.

Tematyka prac konkursowych może być dowolna.

Oryginały prac należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe: materiały plastyczne, książki, karty upominkowe.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-12-03