XVIII konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Opublikowano 2020-09-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć:
1) studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych (kategoria studencka),
2) zawodowi artyści plastycy i graficy (kategoria zamknięta),
3) uczniowie szkół artystycznych (kategoria uczniowska zamknięta),
4) pozostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (kategoria uczniowska otwarta),
5) inne zainteresowane osoby nieobjęte poprzednimi kategoriami (kategoria otwarta).

Opis
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konkursie na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Celem konkursu pod hasłem „Nie kopiuj – twórz nowe” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów. ”

Prace należy dostarczyć na usztywnionym podkładzie (format 50 x 70 cm) oraz w wersji elektronicznej. 

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę plakatów.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin składania prac upływa 16 października 2020 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu