XV konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Opublikowano 2017-04-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć:
a) studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych – kategoria studencka,
b) uczniowie szkół artystycznych – kategoria uczniowska,
c) profesjonalni/zawodowi artyści plastycy i graficy – kategoria zamknięta,
d) inne zainteresowane osoby – kategoria otwarta.

Opis
Przedmiotem konkursu jest plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Celem konkursu jest zaprojektowanie utworu w formie plakatu, który w swej idei i sposobie wyrazu będzie nawiązywał do problematyki własności intelektualnej, z uwzględnieniem 100 rocznicy ustanowienia jej ochrony na ziemiach polskich, szerzej zaś – wielowiekowej tradycji tworzenia innowacyjnych rozwiązań przez rodzimych naukowców, wynalazców oraz projektantów.

Prace należy dostarczyć na usztywnionym podkładzie (format 50 x 70 cm) oraz w wersji elektronicznej.

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę plakatów.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-16