XIX konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Opublikowano 2021-06-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zgłoszenia są przyjmowane w pięciu kategoriach:
1) studenckiej – studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych,
2) zamkniętej – zawodowi artyści plastycy i graficy,
3) uczniowskiej zamkniętej – uczniowie szkół artystycznych,
4) uczniowskiej otwartej – pozostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych,
5) otwartej – inne zainteresowane osoby nieobjęte poprzednimi kategoriami.

Opis
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konkursie na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Celem konkursu pod hasłem „Urząd Patentowy to nie tylko patenty” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów. 

Plakaty należy dostarczyć na usztywnionym podkładzie (format 50 x 70 cm) oraz w wersji elektronicznej. 

Do konkursu można zgłaszać również plakaty animowane (od 15 do 60 sekund).

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę prac.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin składania prac upływa 15 października 2021 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu