XIV Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka

Opublikowano 2017-04-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Współorganizatorami są Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści z Polski i zagranicy.

Opis
Przedmiotem konkursu są prace graficzne wykonane w technice druku wypukłego, szczególnie linorytu i drzeworytu.

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie dwie prace wykonane na podłożu papierowym. Maksymalne wymiary podłoża: 100 x 70 cm.

Przyjmowane będą prace, które powstały nie wcześniej niż w 2015 roku i nie były zgłaszane do innych konkursów.

Udział w konkursie jest płatny. Opłata dla artystów z Polski wynosi 100 zł, dla artystów zagranicznych 30 euro.

Nagrody
Jury złożone z artystów oraz krytyków sztuki wyłoni laureatów oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową. Przewidziane są następujące nagrody i wyróżnienia:
• Grand Prix
• trzy nagrody równorzędne
• pięć wyróżnieńTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-10