Advertisement

Advertisement

XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2023

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział absolwenci wyższych szkół artystycznych.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs, organizowany jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie nieprzerwanie od 1993 r. Wydarzenie umożliwia śledzenie zjawisk zachodzących w polskiej sztuce współczesnej, stając się jednocześnie źródłem tworzenia lubaczowskiej kolekcji polskiego rysunku współczesnego, obrazującej przemiany tej dziedziny sztuki.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy prace wykonane na papierze w dowolnej technice rysunkowej, powstałe w latach 2020-2023. Maksymalny format prac nie może przekraczać 100 x 70 cm. Rysunki muszą być sygnowane.

Opłata za udział w konkursie wynosi 200 zł.

Nagrody
• Grand Prix: 15.000 zł
• I nagroda: 8.000 zł
• II nagroda: 6.000 zł
• III nagroda: 4.000 zł
• 5 wyróżnień, każde w wysokości 1.500 zł

Termin
Prace należy dostarczyć do 31 maja 2023 r. 

Strona konkursu