X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020

Opublikowano 2020-02-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział absolwenci wyższych szkół artystycznych.

Opis

Konkurs Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego organizowany jest cyklicznie przez lubaczowskie muzeum od 1993 roku. Organizacja konkursu umożliwiła śledzenie zjawisk zachodzących w polskiej sztuce współczesnej na przestrzeni ponad dwóch dekad, jednocześnie stając się bazą do tworzenia kolekcji polskiego rysunku współczesnego, która wzbogacona jest o prace nagrodzone i wyróżnione w kolejnych edycjach konkursu.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy prace wykonane na papierze w dowolnej technice rysunkowej, powstałe w latach 2017-2020. Maksymalny format prac nie może przekraczać 100 x 70 cm. Rysunki muszą być sygnowane.

Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

Nagrody
Grand Prix: 15.000 zł
I nagroda: 8.000 zł
II nagroda: 6.000 zł
III nagroda: 4.000 zł
5 wyróżnień, każde w wysokości 1.500 zł

Termin
Prace można przesyłać do 22 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu