Wolność Formy

Opublikowano 2018-10-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Interference z siedzibą w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do twórców krótkich form wizualnych. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Opis
Konkurs odbywa się w ramach 5. Festiwalu Form Komunikacji Wizualnej „Interference Festival”.

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:

• Wideoklip (czas trwania do 10 minut)
Autorska forma filmowa towarzysząca utworowi muzycznemu i nawiązująca do jego treści, będąca twórczym i oryginalnym dialogiem pomiędzy dwiema dziedzinami sztuki (muzyką i formą wizualną).

• Eksperymentalna krótka forma wizualna (do 8 minut)
Film / video art / animacja / found footage podejmujące dowolną tematykę, realizowane w dowolnym stylu, przejawiające znamiona innowacyjności i eksperymentu artystycznego.

Do konkursu można zgłaszać prace z lat 2016-2018. 

Nagrody
Nagroda główna w kategorii „Wideoklip”: 2.500 zł brutto.
Nagroda główna w kategorii „Eksperymentalna krótka forma wizualna”: 2.500 zł brutto.
Nagroda publiczności: 2.000 zł brutto.
Nagroda honorowa za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-30