Wolność Formy

Opublikowano 2017-07-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Interference z siedzibą w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do twórców krótkich form wizualnych. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Opis
Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Form Komunikacji Wizualnej „Interference Festival”.

Prace można zgłaszać w czterech kategoriach:

Found Footage – kompilacyjna forma filmowa, polegająca na wykorzystywaniu w tworzeniu nowego dzieła fragmentów istniejących już materiałów filmowych innych autorów na zasadzie cytatu. W założeniu ma powstać oryginalny utwór o wyróżniającej się wartości wizualnej. Konieczne jest podanie wykazu materiałów źródłowych. Czas trwania do 5 min.
Wideoklip – autorska forma filmowa towarzysząca utworowi muzycznemu i nawiązująca do jego treści, będąca twórczym i oryginalnym dialogiem pomiędzy dwoma dziedzinami sztuki (muzyką i formą wizualną). Czas trwania do 10 min.
Kreatywna Forma Reklamowa – filmowa forma promocji i prezentacji danego produktu komercyjnego, skierowana do masowego odbiorcy, przekazująca informacje rynkowe na temat tego produktu. Czas trwania do 10 min.
Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna – film/video art/animacja podejmująca dowolną tematykę, realizowaną w dowolnym stylu, przejawiająca znamiona innowacyjności i eksperymentu artystycznego. Czas trwania do do 8 min.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem serwera konkursowego:

Nagrody
Nagroda główna w wysokości 2.500 zł brutto zostanie przyznana w każdej z czterech kategorii: Found Footage, Wideoklip, Kreatywna Forma Reklamowa, Eksperymentalna Krótka Forma Wizualna.

Nagroda publiczności w wysokości 2.000 zł brutto.

Nagroda honorowa za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-01