Advertisement

Advertisement

Włocławki na koszulce 2023

Opis

16.05.2023

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Gmina Miasto Włocławek i Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować grafikę na T-shirt. Praca musi być inspirowana włocławskimi wyrobami fajansowymi, tzw. „włocławkami”. 

Projekt należy przesłać w postaci elektronicznej (plik PDF).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

Termin 
Termin nadsyłania prac upływa 19 czerwca 2023 r.

Nagrody
• I nagroda – 3.500 zł
• II nagroda – 2.500 zł
• III nagroda – 1.500 zł
• IV nagroda – 1.000 zł
• V nagroda – 500 zł

Strona konkursu