White Mirror 2118 – konkurs na krótką formę komiksową dotyczącą utopijnej przyszłości

Opublikowano 2018-06-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr Scena Prezentacje z siedzibą w Warszawie, działający pod marką Biennale Warszawa.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji naukowej Kultury antycypowanych przyszłości, organizowanej w 2018 roku wspólnie przez Biennale Warszawa oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden komiks stanowiący zamkniętą całość. Komiks powinien pokazywać świat lepszego jutra, świat taki, jaki chcielibyśmy, aby ziścił się w przyszłości. 

Objętość komiksu od 12 do 16 plansz, układ pionowy, format A4, technika wykonania dowolna. 

Konkurs na komiks zatytułowany White Mirror 2118 służyć ma pobudzeniu utopijnej wyobraźni projektującej świat lepszego jutra. Jak będzie wyglądał nasz kraj i nasza planeta za kolejne 100 lat? Czy będzie w ogóle jeszcze jakaś Polska i jakaś ludzkość czy może raczej post-cywilizacyjne niedobitki błąkające się pośród ruin niczym Max Rockatansky, bohater serii Mad Max? Jeśli nie chcemy, aby do tego doszło, powinniśmy pobudzić naszą wyobraźnię i spróbować samym sobie przedstawić świat taki, jaki chcielibyśmy, aby ziścił się w przyszłości. Niekoniecznie idealną sielankę, ale rzeczywistość pod ważnymi względami lepszą niż ta, która otacza nas dzisiaj. Dlatego czarnemu zwierciadłu znanemu z dystopijnego serialu telewizyjnego Black Mirror chcemy przeciwstawić białe zwierciadło – White Mirror – artystyczną wizję, w której odbije się przyszłości lepsza niż teraźniejszość. Szczególnie interesują nas trzy wymiar ludzkiego świata: ekonomia, technologia i środowisko naturalne, które jest coraz mniej dane, a coraz bardziej wytwarzane przez nas samych.

Prace konkursowe w postaci oryginalnych plansz lub wydruków należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkurs otrzymają nagrody pieniężne:
• nagroda główna: 2.000 zł
• wyróżnienie: 500 zł

Trzy najlepsze komiksy zostaną wydane w formie albumu pt. White Mirror 2118.

Regulamin 
Regulamin konkursu można pobrać tutaj 
załącznik nr 1 do regulaminu
załącznik nr 2 do regulaminu