Wariacje gotyckie

Opublikowano 2017-10-25

Opis

Organizatorzy
Konkurs organizuje Fundacja Pionowy Wymiar Kultury we współpracy z Muzeum Diecezjalnym w Toruniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie liceów plastycznych oraz studenci kierunków plastycznych.

Opis
Tematem konkursu są „Wariacje gotyckie”.

Fundacja Pionowy Wymiar Kultury we współpracy z Muzeum Diecezjalnym w Toruniu ogłaszają drugą edycję konkursu plastycznego zatytułowanego „Wariacje gotyckie", tym razem kierowanego wyłącznie do uczniów liceów plastycznych, studentów wydziałów sztuk pięknych oraz Akademii Sztuk Pięknych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wypowiedzi artystycznych autorstwa młodych ludzi, które podejmą próbę spojrzenia świeżym okiem na kwestię „gotyckości". Gotyk jest bowiem wizytówką Torunia. Tak się zaś składa, że powraca on również często w popkulturze, tym samym okazując się atrakcyjnym dla współczesnego człowieka. Często wykorzystywany w stylistyce fantasy, stał się także inspiracją dla tak znanych artystów chociażby jak Zdzisław Beksiński czy Tomek Bagiński. Niniejszy konkurs pragnie zachęcić młodych ludzi do tego, by zgodnie ze swoją wrażliwością i wyobraźnią oraz upodobaniami właściwymi pokoleniu, podjęli się stworzenia „wariacji" na temat gotyku. 

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w następujących technikach: malarstwo, fotografia, grafika, rysunek, komiks, collage, płaskorzeźba, rzeźba (ceramika, drewno, metal lub inne techniki).

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Muzeum Diecezjalnego w Toruniu.

Nagrody
Grand Prix: 1.000 zł
I miejsce: figurka ceramiczna i nagroda książkowa
II miejsce: nagroda książkowa

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu oraz na stronie internetowej Fundacji Pionowy Wymiar Kultury.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-28