VIII konkurs na ekslibris im. Klemensa Raczaka

Opublikowano 2019-06-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace z lat 2017-2019, wykonane dowolną technika graficzną, o wymiarach nie większych niż 14 x 14 cm. Przyjmowane będą tylko odbitki z płyt graficznych. Nie należy przesyłać rysunków i projektów ekslibrisów. 

Każda praca powinna mieć charakter znaku książkowego, tzn. zawierać napis „Ex libris” lub podobny oraz nazwę właściciela (osoby lub instytucji), dla której została wykonana.

Każdą pracę należy dostarczyć w trzech sygnowanych egzemplarzach.

Prace należy przesyłać na adres Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 3.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30