Advertisement

Advertisement

VII Piotrkowskie Biennale Sztuki

Opis

15.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich – absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także artystów nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale aktywnych twórczo, z udokumentowanym dorobkiem.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki jest „Stoicki impuls”.

Wszyscy chyba mamy teraz tak wiele powodów do niepokoju, irytacji, złości, gniewu czy innych negatywnych emocji. Przyczyn tych sytuacji nie sposób usunąć w krótkim czasie, a trzeba przecież możliwie sensownie działać w takich trudnych okolicznościach. Negatywne emocje oczywiście komunikują istnienie konkretnych problemów, jednak by je stopniowo rozwiązywać potrzebne jest emocji opanowanie. Dlatego jako temat VII edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki w 2023 roku proponujemy skierowanie uwagi na postawę stoicką.

Mamy nadzieję, że spośród prac nadesłanych na VII Piotrkowskie Biennale Sztuki uda się wybrać ciekawe i inspirujące artystyczne wypowiedzi ukazujące, jak ludzie sztuki pojmują stoicki impuls, co może oferować sztuce i współczesnym ludziom postawa stoicka i jak może być w aktualnej rzeczywistości realizowana.

Pełny opis znajduje się tutaj.

Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu sztuk wizualnych, takich jak malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, instalacja, obiekt, a także projekty intermedialne i multimedialne. 

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 3 prace. 

Opłata za zgłoszenie pierwszej pracy wynosi 50 zł. Za każdą następną pracę należy dopłacić 20 zł.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody

• Grand Prix – 15.000 zł
• II miejsce – 10.000 zł
• III miejsce – 7.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 czerwca 2023 r.          

Strona konkursu