Skip to main content

VII Ogólnopolskie Biennale Plakatu Szkół Plastycznych – Gdynia 2024

Opis

11.12.2023

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie średnich szkół plastycznych z całego kraju.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat nawiązujący do hasła „Przejścia”.

Stałym elementem współczesnego życia są zmiany. „Przejścia” to hasło mające charakter wielokontekstowy, dający możliwość interpretacji na wielu różnych poziomach. Może to odnosić się do przestrzeni, czasu, zjawisk, rytuałów, znaczeń symbolicznych, przekształceń, procesów rozwoju, doświadczeń, przeżyć i emocji zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym.

Oczekujemy na prace, które zasygnalizują istnienie różnych problemów, nasuną pytania o wpływ „przejść” na osobowość i tożsamość człowieka, wskażą na ważne dla niego wartości. Będą stanowiły formę twórczej refleksji nad tym, co przynosi rzeczywistość oraz propagować postawę tolerancji, empatii i współpracy.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę plakatów.

Prace można przesłać lub dostarczyć osobiście do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni.

Termin
Termin składania prac mija 10 maja 2024 r.

Nagrody
Nagrody regulaminowe: Grand Prix, Złoty Medal, Srebrny Medal, Brązowy Medal oraz wyróżnienia.

Strona konkursu