VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

Opublikowano 2017-06-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób, które zawodowo lub amatorsko zajmują się twórczością plastyczną.
W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Opis
Przedmiotem konkursu są ilustracje do tekstów piosenek Jeremiego Przybory.

Słuchajcie piosenek Mistrza, inspirujcie się ich dowcipem, liryką i nostalgią. Czerpcie z nich natchnienie i przelewajcie na papier! A my jak w latach ubiegłych już z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!
Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki, nauczycieli akademickich ASP oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach: wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych. Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujecie tematu czyli obecność „ducha Przybory”!

Prace mogą być wykonane w następujących technikach:
- grafika (szeroko rozumiana),
- pastel,
- kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie),
- autorskie techniki mieszane.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 ilustracje.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 8.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-10