VII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

Opublikowano 2017-12-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do profesjonalistów: artystów plastyków, absolwentów akademii sztuk pięknych i wyższych szkół plastycznych oraz studentów ostatniego roku tych uczelni.

Opis
Biennale odbywa się pod hasłem „Twórczo dla praw człowieka”. Do konkursu można zgłaszać plakaty o tematyce społeczno-politycznej.

Artystyczne wypowiedzi dotyczą całego wachlarza zagadnień: tolerancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie obywateli, problemów rasizmu, przemocy, łamania praw dzieci, kobiet, mniejszości.

Każdy autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 plakaty. Prace należy dostarczyć w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Prace należy przesyłać na adres Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Katalog VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego znajduje się tutaj.

Nagrody
• Grand Prix: 5.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł
• Nagroda Fundacji AnStifter: 2.000 zł
• Nagroda Miasta Dachau: 4.000 zł
• Nagroda im. prof. Józefa Hołarda ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: 1.500 zł
• Nagroda Rektora ASP Kraków: 1.200 zł
• Nagroda Rektora ASP Katowice: 1.000 zł
• Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków: 1.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-10