VII Konkurs Sztuki Ludowej „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki”

Opublikowano 2018-06-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Konkurs skierowany jest do osób zajmujących się wycinanką z papieru oraz koronką, zarówno w formie tradycyjnej, jak i inspirowanej kulturą tradycyjną.

Ideą konkursu "Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki" jest ukazanie aktualnego stanu tradycyjnego wycinankarstwa oraz koronkarstwa, jak również próba uchwycenia i zaprezentowania transformacji, jakie zachodzą w tych dwóch dziedzinach twórczości ludowej. Celem przedsięwzięcia jest również edukacja oraz popularyzacja rękodzieła jako materialnego dziedzictwa kulturowego. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy prace – koronki oraz wycinanki z papieru w formie tradycyjnej lub inspirowanej kulturą tradycyjną.

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Muzeum Częstochowskiego (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-06-30
Strona konkursu ksl.muzeumczestochowa.pl/