VII Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej „Szukamy Nikifora”

Opublikowano 2018-09-17

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są firma Arche S.A. z siedzibą w Siedlcach oraz Fundacja Leny Grochowskiej.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które twórczością plastyczną zajmują się amatorsko.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku.

Każdy autor może zgłosić nie więcej niż 3 prace.

Prace należy przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Grand Prix: 3.000 zł (nagrodzona praca przechodzi na własność organizatora)
• I nagroda: 1.000 zł
• II nagroda: 600 zł
• III nagroda: 400 zł
• wyróżnienia specjalne i honoroweTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-26