VI Ogólnopolskie Biennale Plakatu Szkół Plastycznych

Opublikowano 2021-11-12

Opis

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Współorganizatorem jest Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie średnich szkół plastycznych z całej Polski.

Zasady konkursu w skrócie

„Jednym słowem” to temat VI Ogólnopolskiego Biennale Plakatu Szkół Plastycznych.

Słowa pomagają nam w zrozumieniu otaczającej nas rzeczywistości. Uważnie dobierane, tworzące precyzyjne określenia, dzięki nadaniu im graficznej mocy stają się narzędziem zmieniającym nasz stosunek do różnych problemów. Język, którym posługuje się człowiek ma duży wpływ na ludzkie emocje, reakcje i zachowanie. Celem konkursu jest między innymi podkreślenie wartości słów, które mogą oddziaływać na kondycję psychofizyczną, zachęcać do twórczego działania, wspierać dobrą komunikację. Treści poruszane w plakatach mogą dotyczyć zarówno różnych problemów  społecznych, jak i stanowić osobistą wypowiedź autorów. Oczekujemy na plakaty, które pokażą energię słów, skłonią do przemyśleń, skutecznie trafią z przekazem do odbiorcy. Jednym słowem liczymy na kreatywne myślenie, umożliwiające w szczególny sposób zastosowanie szeroko pojętych rozwiązań literniczych i typograficznych.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę pojedynczych plakatów (zestawy nie będą brane pod uwagę). Technika wykonania dowolna, format B2 (500 x 707 mm).

Prace można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. 

Plakaty nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody

Nagrody regulaminowe: Grand Prix, Złoty Medal, Srebrny Medal, Brązowy Medal, wyróżnienia.

Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog wystawy.

Termin
Prace należy dostarczyć do 7 maja 2022 r.

Dokumenty do pobrania
Regulamin
Karta zgłoszenia
Etykiety na prace