VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”

Opublikowano 2022-11-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 19 lat, 20 i więcej lat.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno-kulturowe dziedzictwo. Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, a także do ukazania różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne płaskie. Format A3 lub A2. Dopuszczalne techniki: malarstwo, pastel, rysunek i inne.

Każdy autor może zgłosić tylko jedną pracę.

Oryginały prac należy przesyłać pocztą.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3.000 zł.

Strona konkursu