V Piotrkowskie Biennale Sztuki

Opublikowano 2018-11-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie czynnie uprawiające sztukę. 

Opis

„Co, w jaki sposób i dlaczego ofiarować światu? W hołdzie Andriejowi Tarkowskiemu” to temat V Piotrkowskiego Biennale Sztuki.

Tym razem inspiracją będzie przesłanie zawarte w twórczości filmowej rosyjskiego reżysera Andrieja Tarkowskiego (zm. 1986), a szczególnie w jego ostatnim filmie pod tytułem „Ofiarowanie”, który obok wątków autobiograficznych zawiera odpowiedź na pytanie „co uczynić aby ocalić duchowość współczesnego świata?” skierowaną nie tylko do artystów kina, ale do wszystkich świadomych odbiorców.
[...] Przywołując wielkie kino Tarkowskiego oczekujemy od artystów autentycznych wypowiedzi w różnorodnych formach sztuki na temat – czym jest i czym może być „ofiarowanie”. Nie zakładamy jedynie jej wykładni o religijnym charakterze wychodząc z założenia, że w każdym „prawdziwym” dziele sztuki zawarta może być idea ponadczasowa, transcendentalna wskazująca drogę rozwoju artystycznego i duchowego zarazem, mająca na celu próbę zrozumienia świata, ale na pewno nie jego zrewoltowania. Spróbujmy więc bezinteresownie coś od siebie przekazać, ofiarować światu choćby drobinę tego, co mamy… 

Artyści mogą zgłaszać prace z zakresu malarstwa, grafiki, fotografii, wideo, instalacji, a także prace intermedialne. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. 

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Nagrody
O wysokości nagród i wyróżnień Organizatorzy poinformują nie później niż do końca maja 2019 roku.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-28