V Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego

Opublikowano 2022-05-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski. Współorganizatorem jest Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w dowolnej technice malarskiej.

Obrazy muszą być wykonane w latach 2020 - 2022 i nie mogą być wcześniej nagradzane ani prezentowane na wystawach pokonkursowych.

Wpisowe wynosi 70 zł.

Zgłoszenia można przesyłać mailem.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody

• Grand Prix – 35.000 zł
• I nagroda – 20.000 zł
• II nagroda – 10.000 zł
• III nagroda – 8.000 zł

Nagroda Zarządu NCP POLAND Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości 15.000 zł w postaci zakupu obrazu do kolekcji.

Wyróżnienie Rektora Politechniki Bydgoskiej J.J. Śniadeckich o wartości 2.500 zł.

Nagroda Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w postaci zakupu muzealnego o wartości 5.000 zł.

Nagroda Prezesa ZPAP o/Bydgoszcz w postaci wystawy indywidualnej w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 do 15 czerwca 2022 r.

Strona konkursu