V konkurs stypendialny Gildia.pl

Opublikowano 2018-05-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gildia Internet Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla twórców komiksów.

Opis 

Stypendium przyznawane jest w drodze konkursu osobie lub osobom, które ubiegają się o wsparcie dla projektu publikacji komiksowej o istotnej wartości artystycznej i merytorycznej.

Do konkursu można zgłaszać projekty komiksów. Zgłoszenie powinno zawierać:
- co najmniej 8 gotowych plansz tworzących spójną, logiczną całość (plik PDF);
- narracyjny opis całego komiksu. Może być to zarówno scenariusz, jak i obszerne (min. 1600 znaków) streszczenie komiksu.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną (szczegóły w regulaminie).

W ubiegłym roku konkurs wygrał Tomasz Grządziela. Jego „Wszechksięga” będzie miała premierę w maju.

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 13.000 zł.

Między wspierającym a osobą wyłonioną w konkursie będą prowadzone negocjacje dotyczące realizacji projektu, od których wyniku będzie uzależnione wypłacenie stypendium. W szczególności będą prowadzone negocjacje co do podziału wsparcia na transze, w zależności od stopnia realizacji projektu oraz publikacji efektu prac. (pkt 1.10. regulaminu)

Przewidziane są również trzy nagrody pieniężne o łącznej wartości 7.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-08-01