transgrafia 1.5 Kraków 2020

Opublikowano 2020-01-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści z Polski.

Opis 
Konkurs obejmuje szeroko rozumianą grafikę. 

W oczekiwaniu na kolejną odsłonę transgrafii 2.0, która odbędzie się w 2021 roku podczas Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, postanowiliśmy włączyć się w graficzny rytm miasta. Nośnikiem naszych działań będą elektroniczne citylighty (Digital Citylights), które znajdują się na przystankach tramwajowych zlokalizowanych w najbardziej newralgicznych punktach Krakowa. Tegoroczna odsłona transgrafii 1.5 pozwoli artystom, którzy zechcą nadesłać prace na konkurs, oddziaływać w sposób dosłowny na wizualną przestrzeń Krakowa i jego mieszkańców.  

Selekcja prac na wystawę transgrafia 1.5 odbywa się na podstawie nadesłanych wglądówek w wersji elektronicznej. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Nagrodą jest udział w wystawie transgrafia 1.5 Kraków 2020 | Między sztuką, a sztuką.

Termin
Prace można przesyłać do 5 kwietnia 2020 r.

Strona konkursu