Sztuka równości

Opublikowano 2018-07-13

Opis

Termin składania prac przedłużono do 30 września 2018 r.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace wizualne, poruszające temat równych szans kobiet i mężczyzn w pracy. Mogą to być np. plakaty, grafiki, animacje, komiksy, nagrania wideo.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na przedstawienie zagadnień z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w pracy i jest w stanie go zaprezentować z zastosowaniem dowolnej techniki wizualnej. Zakres tematyczny, choć związany z zagadnieniem równości płci, jest szeroki, podobnie jak forma.

Zgłoszenia można przesyłać mailem lub pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
I miejsce: bony towarowe o wartości 3.000 zł
II miejsce: bony towarowe o wartości 2.000 zł
III miejsce: bony towarowe o wartości 1.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-30