Szkic ma moc 2022

Opublikowano 2021-11-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Legnickie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

Opis
Do konkursu można zgłaszać szkicowniki w zwartej zeszytowej formie

Są szkicowniki, których artystyczna wartość nie ustępuje gotowym realizacjom. Wyróżniają się siłą ekspresji, prawdą emocji, szczerością i odwagą. Takich szkicowników właśnie szukamy, takie chcemy pokazać na wystawie towarzyszącej Międzynarodowej Wystawie Satyrykon w Legnicy, takie zamierzamy opublikować w towarzyszącym wystawie katalogu, a ich autorów chcemy poddać ocenie jury, nagradzać i promować – podkreślił Tomasz Broda, który jest pomysłodawcą konkursu oraz Przewodniczącym Jury.

Autor może zgłosić zgłosić do konkursu jeden szkicownik, który zawiera co najmniej 10 stron.

Szkicownik można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
• I miejsce – 5.000 zł
• II miejsce – 3.000 zł
• III miejsce – 1.500 zł
• dwa równorzędne wyróżnienia po 1.000 zł

Strona konkursu