STOP HATE / POSTER SHOW międzynarodowy konkurs na plakat o tematyce antyprzemocowej

Opublikowano 2019-04-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Malta Festival 2019 / Poznań Wolny od Nienawiści.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści, projektanci, graficy, studenci uczelni artystycznych, studenci wydziałów architektury, a także agencje reklamowe i studia graficzne.

Opis
Do konkursu można zgłaszać plakaty o tematyce antyprzemocowej.

Organizatorom zależy na zwrócenie uwagi na rosnący w ostatnim czasie poziom negatywnych emocji społecznych. Zorganizowana nienawiść towarzyszy lub leży u podstaw niezwykle niebezpiecznych zjawisk takich jak faszyzm, rasizm, ksenofobia, dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne itp. Jesteśmy przekonani, że skuteczną reakcją na toksyny nienawiści jest tolerancja, empatia, współczucie i akceptacja i takie wartości chcielibyśmy propagować.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko  jedną pracę, powstałą w latach 2016-2019.

Pracę należy dostarczyć w wersji elektronicznej, w postaci pliku pdf, eps lub tiff.

Nagrody
Zdobywca Grand Prix otrzyma 15 000 zł. Nagrodę funduje Prezydenta Miasta Poznania. 

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-20
Strona konkursu stop-hate.com/