„Ruszył Ziemię” międzynarodowy konkurs na ekslibris

Opublikowano 2022-04-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest organizowany z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. 

Każdy autor może przesłać trzy ekslibrisy wykonane w latach 2019-2022.

Prace powinny tematem nawiązywać do idei, twórczości, dzieł i życia MIKOŁAJA KOPERNIKA oraz zawierać napis „Ex libris” lub podobny, a także nazwę właściciela (osobę lub instytucję), dla którego zostały wykonane.

Prace powinny być wykonane w technikach graficznych – tradycyjnych oraz eksperymentalnych, z wyłączeniem grafiki cyfrowej.

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 30 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
• I miejsce: 5.000 zł
• II miejsce: 3.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł

Strona konkursu