Rolnik w nowej perspektywie

Opublikowano 2021-03-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 – jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Hasło „Rolnik w nowej perspektywie” zostało wybrane jedynie do celów promocji konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją.  Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.

 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden plakat.

Pracę należy dostarczyć w wersji elektronicznej (plik TIFF zapisany na płycie CD).

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 11 czerwca 2021 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wartość nagród:
• I miejsce – 1.500 zł
• II miejsce – 1.000 zł
• III miejsce – 500 zł

Strona konkursu