„Przekraczając mury, sztuka wychodzi na miasto” konkurs na projekt muralu

Opublikowano 2021-12-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural. Do wyboru jest dwanaście budynków, na których może być wykonane malowidło. Wszystkie budynki znajdują się w Przemyślu (lista w regulaminie).

Temat muralu powinien nawiązywać do historii miasta Przemyśla, jego mieszkańców, tradycyjnych zawodów i rzemiosł, historycznej zabudowy miasta, zwłaszcza tej, która uległa zniszczeniu na skutek działań wojennych czy upływu czasu, wydarzeń z historii miasta Przemyśla.

Projekt muralu należy dostarczyć w formie wydruku na papierze o rozmiarach 70 x 100 cm.

Więcej informacji w regulaminie (do pobrania tutaj).

Termin
Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 lutego 2022 r.

Nagrody
• I miejsce: 5.000 zł
• II miejsce: 3.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł

Strona konkursu