Skip to main content

Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024

Opis

9.01.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz firmy.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest:
• pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje,
• pozyskanie pamiątki związanej z postacią Mikołaja Kopernika, jego życiem i dorobkiem, a także wskazującej na jego związek z województwem warmińsko-mazurskim.

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024
• Mikołaj Kopernik wybrał Warmię

Do konkursu można zgłaszać rzeźby i płaskorzeźby, grafiki, wyroby kowalstwa artystycznego, wyroby plecionkarskie oraz inne wyroby rękodzieła artystycznego.

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nagrody

• Pamiątka regionu Warmii i Mazur

I miejsce: 4.000 zł
II miejsce: 2.500 zł
III miejsce: 1.500 zł
Nagroda internautów: 1.500 zł

• Mikołaj Kopernik wybrał Warmię

I miejsce: 4.000 zł
Nagroda internautów: 1.500 zł

Termin
Termin nadsyłania prac mija 26 kwietnia 2024 r.

Strona konkursu